Bookning af sommerhuse:
 
sommerhus

Kapsejlads

SKÆL-CUP 2022
Vi takker alle deltagere i årets enestående singlehanded begivenhed SKÆL-CUPPEN.
Fantastisk at så mange bakker op om sejladsen. Her vil jeg gerne takke Ole Christensen
for hans ihærdige indpiskerarbejde. Uden Oles enestående indsats med at gøre alle klubbens bådejere opmærksomme på årets sejlads havde vi næppe opnået dette fine antal deltagere.
Endvidere skal der ligeledes lyde en kæmpe tak til Sussi for traktementet til skippermødet og præmieuddelingen og endelig skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til de ihærdige dommere
på dommerbåden David og Frank for at styre sejladsen med roligt overblik!!
På udvalgets vegne vil jeg også gerne takke klubben for dens opbakning til dette arrangement!
Bjarne
Se også de mange fine billeder på klubbens facebook side.
Se resultatlisten HER (rettet 5. september)
 
Indbydelse til skæl-cup 2022
Klubbens traditionsrige single-handed sejlads afholdes lørdag d. 3. september 2022. Bemærk ændret dato i forhold til oprindeligt annonceret.
Har I lyst til en uformel og hyggelig singlesejlads, så meld til senest mandag den 29. august 2022, uanset om I sejler aftenmatch eller ej. I 2021 var der 16-18 både ude til en dejlig sejlads, så lad os se om vi kan slå rekorden i år. Læs sejladsbestemmelser mv. HER. Se banekortet HER.
SIDSTE NYT: Nu også med REVIDEREDE starttider den 2. september: HER Bane 1 og HER Bane 2
OBS: Tilmelding skelfisken@stofanet.dk el. 40123104 senest mandag den 29. august 2022
Skæl-cup-udvalget
 
Nyt om Skæl-cup lørdag d. 2. oktober 2021
Sejladsen afvikles som en single-handed sejlads
Der sejles med respiten forud
Der sejles ikke med flyvesejl
Ved tilmeldingen oplyses størrelse på det forsejl, man ønsker at sejle med (genua / fok)
Start ca. kl. 10.00 ved anduvningen til Skælskør fjord
Skippermøde kl. 8.30 i multirummet SAS
Banen og starttidspunktet for den enkelte båd oplyses på skippermødet
Sejladsens varighed 2-3 timer alt efter vejret
Der sejles om en vandrepokal og et erindringskrus
Se flere oplysninger ved at klikke på startliste, banekort og banebeskrivelse.
Skæl-cup-udvalget
 
Sidste nyt om Skæl-cup den 2. oktober 2021
Årets største singlehanded sejlads i SAS løb af stablen lørdag den 2. oktober.
19 både var tilmeldt og 16 mødte frem til start af sejladsen, som var lavet med respiten først, så det var med jagtstart! Banen var en "trekantbane" bestående af Anduvningen, 5éren, den grønne bøje ved kaffebugten, Tudsen og retur til anduvningen. Denne bane skulle så gennemsejles 2 gange, da vinden var over 4 m/s.
Dommerne ( David Frederiksen og Frank Larsen) havde ankret ved Anduvningen, som dermed var Startområdet. Vejret viste sig igen fra den gode side med vind i middelområdet.
Selve starten gik for første båd klokken 10.00 og derefter fulgte de andre både som perler på en snor.
Aktivitetsudvalget (Sussi) havde som altid velvilligt indvilget i at sørge for den kulinariske del af arrangementet, som startede med kaffe og basser ved skippermødet 8.30. Efter sejladsen var der hygge med pølser og moleøl m.m. (sikkert også med en del håndsejlads af den nu gennemførte bane) Der blev uddelt pokalen og erindringsglasset til første båd i mål.
STOR TAK til alle hjælpere samt til klubben for velvilligt at sponsere sejladsen!!
Se resultatlisten her.
Skæl-cup-udvalget