Om SAS / Vedligeholdelse
LISTEN OVER VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER
Klik HER
 
Vedligeholdelsesgrupperne!
Til Alle Interesserede!!
Foråret er over os (dog endnu lidt koldt), så det er tid at gøre lidt status over vedligeholdelsesgruppens arbejde. På oversigten øverst på siden ses, hvad der er lavet på nuværende tidspunkt samt endnu udestående opgaver!
I vinterens løb har torsdagsgruppen (en af vedligeholdelsesgruppens undergrupper) flittigt mødt op og klaret en del opgaver. MEN der er plads til mange flere interesserede og aktive medlemmer. Det er nu man kan byde ind på opgaver og selv bestemme dag og tidspunkt for udførelsen, så hvis man fx ønsker at udføre opgaven en weekend , er det fint med styregruppen!!
SÅ KIG PÅ OVERSIGTEN OG BYD IND!!!
Med sejlerhilsen
Styregruppen
Ole/Bjarne/Bjarne
omou@live.dk/bveno@mail.dk/bjlevin55@gmail.dk


MØDE I TORSDAGSKLUBBEN DEN 24. JANUAR
En stor tak til de fremmødte til torsdagsmødet den 17. jan. klokken 10.00 i multirummet. Endnu engang blev vi, initiativgruppen til vedligeholdelsesgruppen, glædeligt overrasket over det store fremmøde.
 
18-20 personer var mødt frem, og der var en god snak om en ”torsdags-klub”, om det så fremover bliver torsdag, der bliver mødedag, afgøres af gruppens ”medlemmer”.
 
Alle der har lyst og mulighed kan møde op, men der er ingen mødetvang!! Næste møde bliver TORSDAG DEN 24. JAN.KLOKKEN 09.00, og man kan inden mødet gennemse LISTEN ( ligger på klubbens hjemmeside, brug MENU, vælg OM SAS, se VEDLIGEHOLDELSESGRUPPEN) over arbejde, sejlklubben skal have klaret, så det praktiske arbejde kan komme i gang.
 
NB!!! ”torsdagsklubben” er dog kun EN af de muligheder, man som inte-resseret i vedligeholdelsesgruppen kan benytte sig af. Et af formålene med vedligeholdelsesgruppen var og er jo netop at forsøge at integrere nye og gamle medlemmer og ALLE KAN JO BYDE IND PÅ DE PRAKTISKE OPGAVER, SOM LISTEN INDEHOLDER. Man kan så gå sammen og aftale, hvornår opgaven kan udføres, fx i weekenden, efter arbejdstid osv. (vi er klar over, at ikke alle er frigjort fra arbejdsmarkedet!)

Man kan også bare melde sig på en opgave ved at skrive til en af initiativgruppen, som så kan formidle kontakten til andre, der er interesserede i netop den opgave. (vi kan grundet persondataloven ikke lægge navne ud på hjemmesidens liste. Vi forsøger dog at løse dette problem).
Med sejlerhilsen
Initiativgruppen
Ole/Bjarne/Bjarne
 
MØDE OM VEDLIGEHOLDELSE DEN 17. JANUAR
I forbindelse med indkaldelsen nedenfor inviterer vedligeholdelsesudvalget til et møde i sejlklubben den 17. Januar kl. 10.00 med kaffe og lidt morgenbrød. Alle interesserede kan møde op og fx være med til skabelsen af “torsdagsklub”, organiseringen af de forskellige former for arbejde m.m.
 
ARBEJDET KALDER!
Så er det nu, der er mulighed for at få indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver i klubben man skal deltage i, samt hvornår.
Med udgangspunkt i oversigten over årets drifts- og vedligeholdelsesarbejder kan man udvælge en eller flere opgaver indenfor områderne:”Faste årlige rutiner”, ”Malerarbejder”, ”Reparationer og udskiftninger” samt ”Nyt og forbedringer”. Se oversigten ved at klikke på linket ovenfor.
Når der er valgt opgave(r), hvilke ugedag(e) og hvilke tidspunkt på dagen der passer bedst, sendes en besked (SMS eller e-mail) til en af de 3 i styregruppen.
På listen er anført hvor mange personer der anses hensigtsmæssigt for at få løst opgaven.
Efterhånden som der indløber tilmeldinger vil listen jævnligt blive opdateret så det det kan ses, hvor mange der har tilmeldt sig, til hvad og hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at udføre arbejdet.
Listen vil blive lagt på SAS’s hjemmeside. Da listen derved er offentlig, vil der jvf. Persondataloven, ikke blive anført navne m.m
 
VEDLIGEHOLDELSESGRUPPE, ”torsdagsklub” eller??
Er du interesseret i at være med til at etablere og indgå i sådan en gruppe må det meget gerne tilkendegives. :-)
NB. I tilfælde af underbemanding af opgaverne vil der som tidligere, blive indkaldt til (tvangs arbejder) jvf. KLUB Reglementet.
 
Styregruppen:
Bjarne Levin bjlevin55@gmail.com,
Bjarne Venø bveno@mail.dk,
Ole Mouridsen harrestedmark@gmail.com
OM VEDLIGEHOLDELSESHOLDET
Der er i vores klub mange opgaver, store som små, som kræves for at vores materiel, områder og bygninger fremtræder pæne og brugbare. Det kræver mange hænder og vi har heldigvis mange medlemmer som gennem mange år har løst mange opgaver af sig selv.
 
Nu forsøger vi, at etablere et vedligeholdelseshold, som vil koordinere nogle af de mange opgaver, men det kræver hjælpe fra alle medlemmer.
 
Der har været et første møde, hvor rigtigt mange mødte op, og det viser tydeligt at interessen for fællesskabet i vores klub lever i bedste velgående. Holdet bag og bestyrelsen takker for den store opbakning på mødet og i tilkendegivelser.
 
Denne side er første step i kommunikationen omkring opgaverne, men der etableres mere.
 
Kontaktgruppen kan altid kontaktes - de vil koordinere og formidle kontakter.
 
Koordineringsgruppe.
 
Bjarne Levin      
Mail: bjlevin55@gmail.com
Mob  4055 1446   
 
Bjarne Venø Petersen  
Mail: bveno@mail.dk
Mob  3054 1492  
 
Ole Mouritsen    
Mail: omou@live.dk
Mob  4218 0456