Nyt om aktiviteter og forholdsregler i anledning af COVID-19

Der er netop udsendt et nyhedsbrev med nye informationer om aktiviteter og indbydelse til standerhejsning den 16. maj kl 14.00.

Standerhejsningen HOLDES KUN HVIS forsamlingsforbuddet forhøjes væsentligt ud over de nuværende 10 personer.

Derudover kan øvrige informationer om sejlerskole, Slagelse Vinkompagni Cup og juniortræning mm læses i nyhedsbrevet.
 
Vigtig information i anledning af COVID-19.
 
Kære alle medlemmer.

Bestyrelsen håber at alle er raske og har fulgt de retningslinjer som myndighederne har lagt ud, og dermed forhåbentlig også undgået at blive smittet eller udsætte andre for smitte. Det er trods alt vores alles pligt at gøre vores yderste for, at vi alle hurtigt kan komme tilbage til vores kendte hverdag. Derfor er vores klubhus, multrum og omklædning også aflåst og træning m.m. indstillet.

Vi har i går holdt bestyrelsesmøde og det blev heller ikke som normalt, men virtuelt på computerne. Fint at denne kan lade sig gøre. Vi har i den forbindelse drøftet en række ting som berører klubbens drift og dagligdag i disse tider. Denne information for, at I alle skal vide hvad vi har besluttet.

Se iøvrigt gerne Dansk Sejlunions holdning her; DS hjemmeside

Generalforsamling
Generalforsamlingen er som bekendt udskudt, og vi har nu overskredet den vedtægtsbestemte frist for afholdelse, men vi vurderer fortsat at klubben kan fortsætte, og at vi kan indkalde til generalforsamling når samfundsforholdene bliver til det. Alt er klar - så vi mangler kun mulighed for at samles.

Vi indbyder som normalt via avis, mail og opslag når vi vurderer vi igen kan holde generalforsamling.

Klargøring og søsætning af både
Klargøring af både er jo bådejernes egen opgave og ansvar, og der har vi stor tillid til at vores medlemmer håndterer myndighedernes anvisninger på bedste vis.Det gælder også hvis master skal klargøres eller både søsættes og dermed ligger i havnen.
Når medlemmer mødes på broerne, så tænk over anbefalingerne. Hold tilbage, se til styrbord eller vent ombord til andre har passeret.

Søsætningen af både fra parkeringspladsen tager vi endelig beslutning om mandag den 6/4-2020. Såfremt myndighederne forlænger de nuværende regler er der stor sandsynlighed for at søsætningen også udsættes, da dette vil blive anset som klubaktivitet og det vil være meget svært ikke at mødes mere end 10 personer, når 15 både skal søsættes.

Besked til alle bådejere med både på pladsen kommer den 6/4-2020 fra Arne Hansen.

Standerhejsning
Vi glæder os alle til standerhejsningen og især i denne tid. For det signalerer at vi går forår og sommer i møde og det er en stor fornøjelse at møde mange medlemmer denne dag. Vi bliver i år desværre nødt til at udsætte standerhejsningen til en senere - endnu ikke besluttet - dag. Vi kan ikke holde klubaktivitet og mødes op mod 100 medlemmer for at fejre sæsonstart.

Vi skal tillige døbe vores nye RIB og forhåbentlig også 2 Laserjoller, men vi forventer at forsamlinger som denne ikke er muligt den 18/4.

VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO FOR STANDERHEJSNING så snart vi kan forsvare at samles til denne festlige dag

Oprensning af havnen er afsluttet
Projektet med oprensning af havnen blev hurtigt besluttet og gennemført, og det har været en fornøjelse at se effektiviteten fra entreprenørens side. Også med fjernelse af diverse store sten.
Og en stor tak til torsdagsholdet som har knoklet med pælene.
Projektets økonomi er nu gjort op, og vi kan med glæde sige at det blev noget billigere end forventet. Det skyldes primært, at det materiale der er gravet op, fyldte mindre end estimeret. Dybden i havnen er nu som vi ønskede 2,50 meter i størstedelen af havnen og 2 meter i næsten resten. Kun inderst ved jollebroen og fra beddingens skinner og ind er der ikke oprenset.

Projektet blev 141.000 kr. billigere end forventet, hvilket også gør at prisen pr. plads nedsættes. Bestyrelsen har besluttet at prisen nedsættes fra 3.250 til 2.500 pr. plads. Besparelsen er så tæt på de besluttede rammer at vi finder det forsvarligt at gøre således.

Kassereren vil sende opkrævning ud snarest, til betaling senest i maj. Vi opfordrer alle til, nu prisen også er blevet væsentligt lavere, at betale beløbet med det samme.

Nøglebrikker
Klubhusets briklæser er som tidligere skrevet udskiftet. Det betyder at alle med en nøglebrik skal have kodet denne om. Mange har været forbi den dag Peter Jensen tilbød at omkode, men resten kan blive omkodet når vi holder standerhejsning.

Slagelse Vinkompagni Cup, Sejlerskole og juniortræning
Vores aktiviteter genoptages når forholdene tillader det. Første sejlads i Slagelse Vinkompagni Cup er programsat til den 6. maj, men givet sen søsætning, myndighedernes forholdsregler og anbefalinger m.m må vi se om dette lykkes.

Juniortræning var også programsat til at starte lige efter standerhejsning, men dette er også udsat indtil videre.

Opgravning af terrasse
Vi er igang med undersøgelser af vores spunsvægge, specielt med fokus på spunsen omkring klubhuset. Undersøgelserne foretages i tæt dialog med Slagelse Kommune og der er behov for nærmere undersøgelse af jordankrene under terrassen.
Slagelse Kommune vil i nær fremtid opgrave dele af terrassen og forventeligt samtidig udbedre jordfaldshuller ved stensætningen og flagmasten samt spunsen ind mod roklubben. Undersøgelserne foretages sammen med en rådgivende ingeniør vi har fundet og som har lavet de indledende besigtigelser. Denne opgravning og udbedring sker for Slagelse Kommunes regning.


God påske og pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i SAS

Legeflåden i avisen

Legeflåden er flot omtalt i Skælskør Avis
 
 
 
Og tidligere i Sjællandske
Så er beddingsvognen igen i klubben.
 
Beddingsvognen var ikke sikker nok til at vi kunne gå sæson 2016 i møde. Derfer er der lavet en ny, og den kom til klubben i denne uge.
 

Billeder af legeflåden

 
Legeflåden er godt undervejs. Med god hjælp fra bla. Niels Hahn Andersen, har Lars Ellegaard snart en færdig legeflåde stående i laden. Midlerne til Legeflåden kommer bla. fra Slagelse Kommune (til Skælskør Lokalråd som har videregivet støtten til SAS), Maritimt Vestsjælland, Skælskør Turisme, Trelleborgfonden og Holsteinborg Fonde.
 
Projektgruppen består af Marinus Møller, Mikal Herløw, Ole Mouridsen, Anne Rygaard, 2 x Peter og Lars Ellegaard. Derudover har Jørgen Sonne og Hugo Mortensen har også bistået.
Vi er så heldige at have fået lov at benytte et hjørne af en ny hal, som ejeren endnu ikke havde taget i anvendelse, hvorfor han endnu ikke savner pladsen så meget, selvom de tre flådesektioner fylder godt. 

Agter sektionen er ”grovfærdig” og ligeså er pumpesektionen. Styrehuset med bro færdiggøres i nær fremtid og kølen til bovsektionen er lagt, nu er jagten på bovsprud og trawl net gået ind. Siden kommer master og kranstolpe, bænke, rebstiger, sejl faldunderlag, inddækning af dæksbassin og montage af pumpe og pumpehus. Der er et stykke vej endnu, men det nås inden foråret. Bygning af flåden sker af frivillige, hvor Niels Hahn Andersen har givet en stor hånd.
 
Flåden kommer til at ligge i hjørnet ved bro 3 og jollepladsen, på 3 pladser som ikke kan lejes ud pga. den lave dybde.

Jubiæumsbog og artikler

 
Vi har fået produceret en jubilæumsbog, som medlemmerne frit kan afhente i klubhuset.
 
Flere medier har skrevet om vores jubilæum - læs artiklerne her:
 

Flot start på sæson nummer 101

Lørdagens start på SAS's jubilæum og sæson nr. 101, viste SAS fra sin aller bedste side. Godt nok kunne solen have været fremme, men den ville have haft stor konkurrence af alle de smilende medlemmer man kunne se dagen igennem. Vores huse var fyldte til sidste plads.

Under standerhejsningen leverede Formand Bjarne Venø Petersen, Line Markert fra Dansk Sejlunion og Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idrætsråd 3 flotte taler. Og klubben blev flot begavet af både Skelskør Roklub, Sparekassen Sjælland, Dansk Sejlunion, Agersø Bådelaug og Slagelse Kommune.

Flotillesejladsen var et dejligt syn, med en skøn blanding af motorbåde, sejlbåde og joller.
Se alle Kai-Ole Mortensens flotte fotoserie eller Hans Christensens flotte fotoserie.

Og aftenens fest, med 150 glade deltagere som blev vidne til flere flotte taler, god underholdning af Steen Andresen, musik, dans og ikke mindst en flot tale og STOR gave fra Harboes Bryggeri. Alle festede og nød den gode mad, tilberedt af Gunner Hansen.

Søndag var Claus Møller Christensen i DR P4 Sjælland i anledning af jubilæet.

Generalforsamling i SAS

5. februar 2015
Der indkaldes til generalforsamling i SAS. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. marts kl. 19 på Skælskør Bibliotek.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Indkaldelse til generalforsamling indrykkes tillige i Ugenyt den 18. februar. 2015

Se annoncen her

Køb sejlerleksikon billigt i SAS

24. december 2014

Fik du ikke årets julegave for e sejlereinteresserede, kan den købes i klubben. 'Lystsejlerens leksikon' er kommet og kan købes i mange boghandlere til kr. 399. MEN du kan som medlem af SAS købe det for KUN kr. 250.

Få svar på hvad Williamson`s turn, kabelslået tov, trekanthat, luggersejl, klædekølle, elefantfod eller violinstag er.

Se mere om leksikonet her.

Jesper Vind Andersen kan kontaktes hvis du er interesseret i at købe et eksemplar til den fordelagtige pris.

Husk elmåler i vinterperioden

 
Husk at bruge elmåler, som beskrebet i vores vedtægter. I vinterperioden 16. november . 31. marts, skal der altid anvendes måler, når der bruges strøm fra klubbens standere/anlæg.
 
Det samlede elforbrug for både sommer-og vinterperioden skal bådejeren sørge for at aflæse 1 april, hvorefter forbrug og målertal sendes til brokaptajnen (omou@live.dk) senest d. 15 april.
 
 

Forlængelse af havneaftale med Næstved Sejlklub

8. marts 2014
Der er igen i år indgået aftale mellem SAS og Næstved Sejlklub om at ligge gratis i hinandens havne i op til 2 dage. For at kunne udnytte aftalen er det stadig stander og frihavnsordningens mærke som synligt på båden giver adgang til at udnytte aftalen.

Det er Næstveds 3 havne der er med - den inden broen, den efter broen og yderhavnen.
 
Desværre eksisterer der ikke en tilsvarende aftale med Korsør Sejlklub.
Sidste nyt fra Slagelse Kommune
 
28. januar 2011
Sidste nyt fra Slagelse Kommunes projekt Maritimt Knudepunkt er netop offentliggjort og kan ses her. Spændende læsning som viser god interesse for Skælskør fra den brugerundersøgelse som blev foretaget i sommer.

Til gæster

Velkommen i vores havn. Vi håber du finder den ligeså hyggelig som vi gør. Tæt på havnen og klubben ligger både dejlige naturoplevelser, shoppingmuligheder og dagligvareforretninger.
 
VI er medlem af frihavnsordningen og vores klubhus, badefaciliteter og grillplads er til fri afbenyttelse. Du har også mulighed for at låne en cykel, så Skælskør og omegn kan opleves - eller blot til en indkøbstur.
 
I klubhuset findes oversigt over byen og forretningerne og på bagsiden er gode forslag til cykelture i nærheden.