Vi har også sejlerskole

Vi kan tilbyde sejlerskole for voksne. Deltagerne får mange timers praktisk sejlads, kombineret med godt humør, hygge og en god indføring i sejlerbegreber og teori.

Formål og indhold:
At give kommende sejlere et praktisk kendskab til emner som Sikkerhed, Navigation, Håndtering af båd til søs og i havnemanøvrer. Sejlerskolen giver ikke Duelighedsbevis, men er en indføring i praktiske sejlads og sikkerhed.

Nødvendig teori til Duelighedsprøven kan erhverves ved selvstudie, hvor der henvises til Dansk Sejlunions materiale hertil. Den teoretiske prøve kan tages online.

Der vil være mulighed for at 2. års elever kan gå til praktisk prøve til duelighedsbevis.
Interesserede 2. års sejlerskole elever vil blive samlet på samme båd for træning, op til prøve.

Hvor og hvornår:
Sejlerskolen starter med 2 teori aftener i april, kl. 19.00-21.00
I månederne maj, juni, august og første halvdel af september sejles der hver mandag med mødetid kl 17.30 i lystbådehavnen. Forventet afslutning af sejlads inklusiv afrigning er ca. kl 20.30.
Det er muligt at gå på sejlerskolen i 2 år. Hvis man ønsker at fortsætte rykker man bagerst i ventelisten hvis en sådan eksisterer. Dette for at give plads til evt. nye sejlere.

Udstyr:
Der sejles i forskellige private både, og vi har også mulighed for at prøve klubbens SB20 sportsbåde.

Pris:
Obligatorisk medlemskab af Skælskør Amatør-Sejlklub 900 kr. pr. år.
Sejlerskole 950 kr. pr. år.

Forudsætninger:
Det anbefales at tegne en privat fritidsulykkesforsikring, selvom det normalt ikke giver de store skrammer at sejle. Der kræves fodtøj, som ikke sætter mærker på både og et billigt regnsæt er nok at starte med.
Der sejles altid med svømme- eller redningsvest. Såfremt du ikke selv har en, kan denne lånes.
 

Sejlerskole

Kalender for sejlerskolen sæson 2024
 
Teori:
April: 22., 29.

Sejlads:
Maj: 6., 13., 27.
Juni: 3., 10., 17., 24.(Grill/SB20)
August: 5., 12., 19., 26.
September: 2., 7.-8.(Natsejlads med overnatning)

Både/skippere
Banner 30 - Martha - Jan Jensen
X99 - EXel - Jens Callesen
Langø 10M - Vores drøm - Jesper Lund
Elan 350 - HolyMoly - Klaus Johansen
SEJLERSKOLE EFTERÅR 2018
 
Mens solen stadig stod højt på himlen, mødtes vi igen på kajkanten 😊
Skønt at skulle på vandet og lære mere.
Vi har øvet mand over bord, generelt overlevede offeret, dog nogen gange uden arme og ben 🤤
Havnemanøvre, hvor vi lagde til mole og pæleplads, strøm, vind og fart blev kontrolleret (nogen gange med hjælp og ”råb" fra skipperne) al begyndelse er svær….😉
Natsejlads blev desværre aflyst pga. vejret.
SB20 bådene blev indtaget. Fedt fedt fedt, føling med vandet og kontant afregning når der blev lavet fejl og general sjov underholdning. Der var forskellige måder at komme fri af grunden, som regel tog det lidt tid…. En skipper var meget resolut, ingen pagaj ombord og besætningen blev vurderet for lette 😎 så af med tøjet og i vandet han sprang, 1 2 3 var båden fri. RESPEKT! 💪
En del om lys, vigeregler og afmærkning er også blevet berørt.
De sidste par gange var der intensiv træning af 5 elever, som efter terpen og praktiske øvelser, alle 5 bestod den praktiske duelighedsprøve, flot 😃
Tak til jer skippere der lagde båd og egen erfaring til.
Nu er sejlerskolen slut for i år, men vi mødes på vandet ⛵⛵⛵
 
SEJLERSKOLE 2018

Så er vi nået frem til sommerferien. Her er lidt om hvad vi har lært og hvad vi skal arbejde på…😊
Håbefuldt mødte vi op i maj, blev fordelt på 4 både. En rask gennemgang og 1-2-3 var vi på vandet.
En byge af nye ord, storsejl, fok, genua, spiler, skøde, spil, læns, agten for tvær osv. Hedder det så snor, tov eller reb? Hvor er styrbord og bagbord?
Frisk og frejdigt gik vi til værks. Vi kan slække og vi kan hive hjem, binde en del knob, og styre os ud af det værste. Vi har udfordret dybden i fjorden, siddet på grund, ramt en enkelt kost med storsejlet, bakket ind i en pæl i havnen og vi har ofret os til havguden.
Så hvis i møder 4 skippere med lidt flere grå hår end normalt, et par sågar næsten uden hår, så tager vi gladeligt æren for det 😊
Meget har vi lært og til august møder vi glade op igen for at finpudse vores viden og bygge lidt på.
God sommer 🌞⛵🏊♂️
 
 
Se mange flere af Kai-Oles billeder fra sejlerskolens tur til Agersø på SAS' Facebookside.
Sejlerskolen 2017 er på vandet!
 
Så er sejlerskolen igang. vi er 14 glade og forventningsfulde elever og 6 instruktører. Vi sejler i år Dufour 34 – Tur 84 – Luffe 37 – Nordisk Familiebåd og Dehler 34.

Bådejerne, instruktører såvel som elever, har knoklet for at få bådene klar til 1.maj, som var vores første aften. Vi startede med kaffe og en hyggelig snak i multirummet, fik fordelt os på bådene og gik derefter ombord for at se på grejet.

Vi har startet koldt, men håber på en fantastisk sommer med gode sejladser.
 
Årgang 2017
De sidste forberedelser: Rune til tops.
 
 
 

En god og hyggelig sejlerskole–sæson er afsluttet

I sejlerskolen er deltagerne kommet omkring mange emner og undervisningsmetoderne har været meget forskellige. Deltagerne har tørsejlet på søkort i multirummet og på vandet har vi øvet mand over bord, havnemanøvrer, opankring samt trænet navigation ved hjælp af kompas, navigator og selvfølgelig de gammeldags - men altid pålidelige uanset strøm ombord eller ej – søkort.

Årets natsejlads gik til Agersø og her blev der øvet navigation ved fyr samt læsning af lanterner. 5 både har deltaget og der har været i alt 13 elever, som alle har deltaget med stor interesse og højt humør.

Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med grillhygge, og som altid havde vores trofaste grillmester Kai-Ole Mortensen sørget for, at grillen var varm til vi kom på land og vi havde en hyggelig afslutning.

Sæson 2016 starter med fuldt hold

Det er en glæde at sæsonen 2016 starter med fuldt hold på 5 både. Det viser at interessen for at sejle i Skælskør er voksende og tegner godt for vores klub.
 
Der sejles mandage i 3*Albin Ballad, 1* Senorita Helmsman og 1*Skærgårdskrydser.
 

Succes for sejlerskolen


Vi har igennem 2015 igen haft en rigtig aktiv og populær sejlerskole, med Mads Brokhuus og Jesper Bjerge Christensen som de drivende kræfter og flittige instruktører.

Eleverne har hver mandag haft stor glæde af de ugentlige sejladser, med efterfølgende social hygge og spisning. Der øvet alt fra knob, havnemanøvrer og trim til natsejlads. Natsejladsen foregik i starten af august, hvor deltagerne sejlede efter fyrlinier og oplevede Storebælt og vores omgivende vand efter mørkets frembrud.

Der er etableret venteliste og der arbejdes på at få flere både og instruktører med på holdet. En god succes er genskabt og deltagerne tager af og til billeder som kan ses på Sejlerskolens side

Sejlerskolen er godt igang

Så er sejlerskolen igang. Mads og Jesper har 6 elever, som er fordelt med 3 i hver båd. Der er stor interesse fra eleverne og det går rigtigt godt. Tredie tur bød på regn og blæst, men som erfarne sejlere, var humøret i top og alle suger til sig af ny viden.
 
 

Kontakt

Henvendelse til
 
Sejlerskoleleder
Klaus Johansen
Telefon 29624562
Mail kj (a) jotech.dk
 
Instruktører:
 
Klaus Johansen
Telefon 29624562
Mail kj (a) jotech.dk
 
Jan Jensen
Telefon 21774408
Mail Solveig.jan (a) post.tele.dk
 
Jens Callesen
jenscallesen (a) hotmail.com
Mobil 61784468
 
Jesper Lund
jesperlund57 (a) gmail.com
Mobil 60762755