Aktivitetskalender 2019-2020
28. 29. september, Harboe Cup
5. oktober, Fiskekonkurrence – efterfølgende spisning
5. oktober, klubmesterskab for juniorer
19. oktober, Både op – morgenmad fra kl. 8.30
19. oktober, Standernedhaling
Klub mesterskab for SB 20
7. november, Slagelse Vinkompagni har vinarrangement
kl. 17.30
30. november, Julefrokost kl. 13 – samt banko
5. januar, Nytårs kur. Vi mødes kl. 10 i klubben
18. januar, spisning og foredrag, v/Leif Hansen
8. februar, vi spiser vildt. Ida og Jonas underholder.
29. februar, vi spiser og ser film i Multirummet.
Marts måned - foredrag fra Garmin samt Generalforsamling
Invitationer til aktiviteterne vil blive slået op på SAS hjemmesiden, på Facebook, som nyhedsbrev og i døren til klubben.
Faste aktiviteter: Seniorklubben mødes om torsdagen.
Rapport fra fiskekonkurrencen 2019
Lørdag den 5. oktober 2019 var der fiskekonkurrence i SAS.
Vi var 2 besætninger der mødtes til morgenkaffen og skippermøde. Der var ikke den store tilslutning på dagen, så det for meget indkøbte morgenmad, fik de mange deltagere i klubmesterskabet glæde af.
Kl. 9 sejlede vi ud og afprøvede fiskevandet for torsk, men måtte erkende at det ikke kan lade sig gøre at pilke en torsk.
Fladfisk fik vi dog. 7 pæne flade til sammen var dog et lille udbytte for 4 mand og en pose frosne rejer. De smagte dog godt sammen med aspargeskartofler og hvidvinssovs. Thormod havde lavet æblekage til dessert så der var ingen der gik sultende hjem.
Ved indvejningen var det Thormod og Fruen, der kunne glæde sig over at have vandrepokalen til lån det næste år.
I skrivende stund må jeg dog spørge om fiskekonkurrencen har overlevet sig selv og bør indstilles og optages igen når der er flere torsk.
BH. Sussi
 
SEJLER, NYSEJLER, GAMMELSEJLER, MÅSKESEJLER, HUNSEJLER & HANSEJLER!
Keder du dig i disse lange, mørke vinteraftner??
Så er her nu en mulighed for at tilbringe nogle timer sammen med ligesindede! Vi tilbyder lidt underholdning omkring sejlads, nemlig lidt opfriskning/gennemgang af kapsejladsreglerne. Her er muligheden for at dupere de andre, muligheden for måske at lære lidt nyt, muligheden for at få et forspring på vandet til forårets sejladser.
Tænker du nu, jamen jeg sejler ikke kapsejlads, jeg sejler ikke onsdagssejlads. Så siger vi, hvorfor dog ikke? Onsdagssejladserne er jo netop muligheden for at få prøvet bådens muligheder af under trygge forhold! Få afprøvet bådens muligheder i vejrforhold du/I måske normalt ikke vil gå ud i alene.
Tænker du så, jamen min båd er jo ikke målt til kapsejlads! Svaret er: Du får så tildelt et måltal ud fra et gennemsnit fra andre tilsvarende målte både, så alle kan være med.
En ekstragevinst er så også, at du får sejlet en ekstra gang i ugens løb, hvor du måske normalt ellers ikke ville komme på vandet!
SÆT derfor kryds i kalenderen ud for ONSDAG DEN 13. FEBRUAR 2019 KLOKKEN 19.00. Vi mødes i multirummet, ALLE ER VELKOMNE!
Med sejlerhilsen
Bjarne/Bjarne
 
FISKEKONKURRENCE LØRDAG DEN 6. OKTOBER 2018 BLEV EN DEJLIG DAG!
Kl. 8.30, var vi 12 personer til skippermøde i Multirummet. Det var diset fra morgenstunden, men tågen lettede op ad formiddagen og vi var 4 både der sejlede ud til fiskepladserne.
Vejret viste sig fra sin pæne side og fiskene ville gerne bide på krogene. Ved indvejningen havde vi fanget torsk, rødspætter og skrubber.
Den største torsk var på 1,6 kg og fanget af Sussi
Inga og Peder havde fanget flest fladfisk og folkene på Havkatten havde moret sig bedst. Mogens og Hanne havde kun fået sejlturen, med de fik lavet de lækreste røget fisk, som vi spiste til aftensmaden.
Den sidste båd var havnet i en stime torsk og kunne ikke løsrive sig fra fiskeriet. Vi fik ikke deres fisk til indvejningen, men de fik dejlig torsk i fryseren.
Vel mødt igen næste år.
 
BROMBÆRTUR LØRDAG DEN 25. AUGUST 2018
I år mødes vi i Lohals og samler brombær lørdag formiddag. Vi laver marmelade af den forhåbentlige store høst. Husk at tage syltetøjsglas med.
Traditionen tro, bager vi pandekager og smager på herlighederne.
Er vejret ikke med os, sættes plan B i gang. Multirummet kl. 10 og brombærplukning på Stigsnæs.
Vel mødt Thormod
 
GRATIS NÆTTER I NÆSTVED
SAS har indgået aftale med Næstved Sejlklub om, at vi kan ligge gratis i Næstved i 2 døgn. Samme aftale er gældende for Næstved Sejlklubs medlemmer i vores havn.
 
FLERE AKTIVITETER I 2018?
Da vi ikke har et formelt aktivitetsudvalg, efterlyses ideer til aktiviteter der skaber socialt samvær. Der er sat penge af på budgettet til dette formål.
Det glade budskab sendes på mail til Per Kongshøj. Så vil han lægge det på hjemmesiden. Mail: pkm@osterstrand.dk
Jeg vil også opfordre alle til at gå på SAS Facebook og sprede budskabet her.
Bedste sejlerhilsner fra Sussi
 
OCEAN OF HOPE - 28. februar 2018
Onsdag den 28. februar 2016, havde Skælskør Amatør-Sejlklub inviteret alle kommunens borgere, til at overvære Mikkel Anthonisens foredrag ” Oceans of hope ”
Ca. 50 personer havde købt billetter, og vi besluttede at foredraget skulle foregå i klubbens lokaler og ikke i Det røde Pakhus.
Mikkel Anthonisen er en passioneret mand, der er dedikeret til at give skleroseramte håb og tro på et bedre liv med denne invaliderende sygdom.
I sin stilling som overlæge på Rigshospitalet, havde han til daglig kontakt med mennesker der havde mistet håbet og selvfølelsen og som gav ham inspirationen til at købe en 67 FT stålbåd og gøre den til et sikkerhedsmæssig forsvarligt sted at opholde sig med forskellige fysiske skavanker.
Mikkel Anthonisen er sejler og har en livslang erfaring på havet. Han fik samlet en besætning, bestående af patienter og dygtige sejlere. Projektet blev støttet økonomisk af flere store firmaer, og på rejsen rundt om jorden nåede der at komme skiftende besætning på ca. 100 personer fra 16 forskellige lande.
Jeg vil opfordre til at gå ind på YouTube og finde Oceans of Hope. Her kan i følge mange af de ture Mikkel har sejlet med skleroseramte mennesker og se hvordan de udlever deres drømme og tager ansvar for sig selv og andre.
Mikkel har et motto der er OUT INTO THE WORLD – INTO LIFE. Organisationen Oceans of hope, har flere underorganisationer rundt om i verden.
Mikkel Anthonisens næste projekt er Oceans of Hope Arctic Expedition, og som led i et træningsforløb skal båden sejle rundt i de Danske farvande. Det forventes at vi til sommer får besøg i Skælskør.
 
 
 
Kanaltur til Frankrig - 17. januar kl. 17:30
Onsdag den 17. januar var der klubaften i Multirummet. Peter og Marianne fortalte og viste en stribe lysbilleder fra deres tur til Frankrig.
Turen gik på kanaler gennem Tyskland, Holland og Belgien og vi fik et glimrende indblik i hvordan det er at blive sluset igennem kanalerne.
Aftenen startede med fransk løgsuppe og i pausen fik vi kaffe og kage.
Aktivitetsudvalget siger tak for en god aften.
PS: Se Kajs billeder på SAS-hjemmeside og på Fjæsen
Opfordring til dialog fra aktivitetsudvalget
Det nuværende aktivitetsudvalg ønsker at fratræde og lade nye og yngre kræfter komme til. Vi har forhørt os flere steder, om der er nogle der kunne tænke sig at videreføre udvalget.
Der har ikke været nogle der har meldt sig, så jeg vil foreslå en dialog om hvad vi fremadrettet ønsker for vores klub.
Som jeg ser det, er aktivitetsudvalget i dag, koordinerende for fællesaktiviteter i klubben. Dette er en praktisk ordning, men ikke en nødvendighed for klubbens aktiviteter.
Vi har flere aktive grupperinger i klubben og de kan sagtens fortsætte uden et aktivitetsudvalg. En mulighed er også en koordinator fra bestyrelsen.
Vi har et meget aktivt Junior udvalg med en velfungerende afdeling af Søstjerner. Denne gruppe kan i et omfang inviterer medlemmer fra tur og kapsejlere til at deltage i aktiviteter de står for.
Vi har en meget aktiv sejlerskole. Denne gruppe af potentielle kommende sejlere, kan invitere alle klubbens medlemmer til at deltage i festlige arrangementer.
Tursejlerne er aktive ved enkeltaktiviteter, Pinsetur, Brombærtur, Fiske konkurrence, senest en dejlig tur til Vejrø.
Kapsejlerne har deres udvalg og kan fint fortsætte uden aktivitetsudvalgets hjælp.
Lur mig om ikke kreative personer fra denne gruppe af medlemmer, kan komme på aktiviteter der involverer hele klubben.
Aktivitetsudvalgets medlemmer ønsker stadig at være en aktiv del af klublivet. Vi er her stadig og vil gerne bidrage, selv om andre tager over.
Sammenkomster som, Sct. Hans fest, Standerhejsnings fest, Afrigger fest og Julefrokost, vil være oplagt at overdrage til klubbens hovmester.
Det nuværende aktivitetsudvalg, har lagt meget energi i at få alle klubbens medlemmer til at deltage i fællesaktiviteter, men da det er os alle sammen der er med til at skabe klubben, mener jeg det er vigtigt, at vi får debatten om hvordan klubaktiviteterne skal forme sig i fremtiden.
De bedste hilsner
Sussi Petersen
Historien om askebægeret
 
Efterlysningen om Birgits loppefund fra Agersø har givet resultat.

Historien er, at Skælskør Amatør-Sejlklub, inviterede både fra Agersø, Nyborg og Korsør, til at sejle om kap i Storebælt den 8 august 1926.
Her deltager 3 både fra Agersø, 2 fra Korsør og et ukendt antal fra Nyborg samt fra Skælskør.
Vinderne bliver 2 brødre fra Agersø - Bådebyggerne Peter og Christian Rasmussen.

Tiden går og familierne gemmer deres trofæ, der overgår til næste generation.
Næste generation igen, rydder op i dødsbo og har ikke nogen relation til forfædrenes trofæ og sætter i 2014 gemmerne på Agersøs lokale loppemarked og det er her Birgit finder trofæet og ser teksten på askebægret.

Det er Eigil - fra Agersø, der har undersøgt historien om førsteprisen fra SAS.
Eigil ville gerne have prisen hjem til museum på Agersø og Birgit syntes det var en fin ide.

Derfor var der mandag den 8. februar 2016 i Skælskør Amatør-Sejlklub en overrækkelse af trofæet, hvor Peter, Birgits mand, overrakte det til Ejner i overværelse af Sten Andreassen der forevigede øjeblikket.

Det er ganske vist, og historien skulle komme i Skælskør Avis samt i Julebogen 2016.

Brombær tur til Lohals
Lørdag den 24. August 2019
I år mødes vi i Multirummet kl. 8.00 til en tår kaffe. Hvis vejret vil, sejler vi til Lohals og samler brombær.
Hvis ikke, samler vi brombær ved Stigsnæsvejen.
Vi laver marmelade af den forhåbentlige store høst. Husk at tage syltetøjsglas med.
Traditionen tro, bager vi pandekager og smager på herlighederne.
Vel mødt Thormod