Om SAS / Bestyrelsen og referater / Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 2016.
 
(slet [a] og erstat det med @)
 
Formand
Claus Møller Christensen
Tlf. 29454905
Mail: claus[a]4chr.dk
Næstformand
Morten Lindquist 
Tlf. 29445340
Mail: lindquist1967[a]gmail.com
Kasserer
Arne Hansen
Tlf. 28445904
Mail: arha[a]stofanet.dk
Sekretær
Anja Kiersgaard
Tlf. 50559367
Mail: anja[a]kiersgaard.eu
Juniorrepræsentant
Anders Tümmler
Tlf. 24601852
Mail: actummler[a]gmail.com
Medlemmer
Ulrik Sams
Tlf. 20263079
Mail: ulrik[a]sams.nu
Jesper Bjerge Christensen
Tlf. 93567740
Mail: fam[a]bjergec.dk
  
Suppleanter:
Per Falk Rasmussen              Tlf. 40766978   Mail: rasmussen.falk.per[a]gmail.com
Henrik Stæhr                       Tlf.                   Mail: hs@nilpeter.dk
 
Revisorer:
Peter Dam
Kaj Jacobsen
 
Revisorsuppleant:
Ole Bialas

Oversigt over udvalg i Skælskør Amatør Sejlklub

Aktivitetsudvalg:
 Koordinator  Telefon  Mail_
Sussi Petersen   2980 7605 bveno@mail.dk 
        
 
Broudvalg:
Jesper Bjerge Christensen
Bob
Arne Hansen
 
Hovmesterkontakt:
Per Falk Rasmussen
 
Kontakt Materiel og arealer:
Anja Kiersgaard
 
Kontakt vedligeholdelsesudvalg:
Claus Møller Christensen
 
Juniorudvalg:
Anders Tümmler
 
Kapsejladsudvalg:
Claus Møller Christensen
Bjarne Levin