Om SAS / Bestyrelsen og referater / Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 2022.
 
(slet [a] og erstat det med @)
 
Formand
Claus Møller Christensen
Tlf. 29454905
Mail: claus[a]4chr.dk
Næstformand
Ulrik Sams 
Tlf. 20263079
Mail: ulrik[a]sams.nu
Kasserer
Knud Erik Andersen
Tlf. 30260649 Mail: SAS1[a]sejlsas.dk
Referent
Claus Møller Chriistensen
   
Juniorrepræsentant
Anders Tümmler
Tlf. 24601852
Mail: actummler[a]gmail.com
Medlemmer
   
Jesper Bjerge Christensen
Lizette Rysgaard
David Frederiksen
Tlf. 93567740
Tlf. 30116695
Tlf. 20265142
Mail: sasbro[a]sejlsas.dk
Mail: lzr[a]live.dk
Mail: hollyoak[a]hollyoak.dk
  
Suppleanter:
Charlotte Brodersen        Tlf. 60211168   Mail: keeplilo26[a]gmail.com
Henrik Stæhr               Tlf.                  Mail: hs[a]nilpeter.dk
 
Revisorer:
Peter Dam
Kaj Jacobsen
 
Revisorsuppleant:
Ole Bialas
 
Webmaster:
Per Kongshøj Madsen
pkm@osterstrand.dk

Oversigt over udvalg i Skælskør Amatør Sejlklub

Brokaptajn:
Jesper Bjerge Christensen
 
Hovmesterkontakt:
Henrik Stæhr
 
Kontakt Lokaler og arealer:
Claus - senere David Frederiksen
 
Vedligeholdelsesudvalg (Torsdagshold)
Bjarne Venø Petersen
Bjarne Levin
Ole Mouridsen
 
Kontakt vedligeholdelsesudvalg:
Claus - senere David
 
Juniorudvalg:
Anders Tümmler
 
Kapsejladsudvalg:
Claus Møller Christensen
Bjarne Levin
Bjarne Venø Petersen
 
Aktivitetsudvalg:
Bestyrelseskontakt - Charlotte Brodersen
Sussi Petersen, Mobil 2980 7605, Mail: bveno@mail.dk
 
Sejlerskole:
Bestyrelseskontakt - Lizette Rysgaard
Sejlerskoleleder Klaus Johansen