Om SAS / Vedtægter, regler og priser

Vedtægter, regler og priser

Sådan anvendes mastekran og bedding

 
Mastekranen for enden af bro 1 kan ikke løfte din båd, men hvis den kun bruges som den er beregnet til, kan den holde til masterne i rigtigt mange år.
 
 
Til gengæld kan beddingsvognen bruges til at få båden på land. Den kan benyttes til optagning af både på maksimalt 5.000 kg. Al anvendelse sker på eget ansvar og skal ske uden fare for andre omkring arealet ved beddingen.
 
Instruktion i brug af bedding kan fås ved henvendelse til broudvalget eller bestyrelsen.

Husk at montere elmåler i vinterperioden

I hele vinterperioden (16. november - 31. marts) skal der i henhold til vedtægterne være monteret en elmåler, såfremt man bruger strøm fra klubbens anlæg.
 
Det samlede elforbrug for både sommer-og vinterperioden aflæses 1 april. Forbrug og målertal sendes til brokaptajnen (olmo@live.dk) senest d. 15 april.
 
Skælskør Amatør Sejlklub er en gammel sejlklub, etableret i 1915 af byens fiskere, som ønskede at sejle i deres fritid. Klubben har gennem alle årene haft et aktivt klubliv, med en solid rod i byens borgere. Sejlkubben er naturligt mødested for en snak med venner og sejlerkammerater, hvad enten det er unge eller gamle.
 
Klubben har gennem årene forstret mange dygtige sejlere, som har hentet både danske og internationale mesterskaber, såvel som olympiske medaljer.
 
                              Havnebyggeri ca 1955