NYHEDER:
 
Indbydelse til skæl-cup
Klubbens traditionsrige single-handed sejlads afholdes lørdag d. 3. september 2022. Bemærk ændret dato i forhold til oprindeligt annonceret.
Har I lyst til en uformel og hyggelig singlesejlads, så meld til senest mandag den 29. august 2022, uanset om I sejler aftenmatch eller ej. I 2021 var der 16-18 både ude til en dejlig sejlads, så lad os se om vi kan slå rekorden i år. Læs sejladsbestemmelser mv. HER.
OBS HASTER!: Tilmelding skelfisken@stofanet.dk el. 40123104 senest mandag den 29. august 2022
Skæl-cup-udvalget
 
Brombærtur Lørdag den 27.-28. August 2022
Vi mødes i Multirummet kl. 8 til morgensamling, morgenmad og drøftelse af vejr og muligheder.
Vi skal samle brombær og herefter lave marmelade af den forhåbentlige store høst. Husk at tage syltetøjsglas med.
Traditionen tro, bager vi pandekager og smager på herlighederne. Er vejret ikke med os, sættes plan B i gang.
Vel mødt Thormod
 
Kom ej for sent til SLAGELSE VINKOMPAGNI CUP
Fra og med den 10. august startes der klokken 18.30
Samtidig er det besluttet, at følgende 3 onsdage i år vil udgøre klubmesterskabet: 10. august, 17. august og 24. august!
Onsdagsgruppen
 
Nyt fra spunsfronten!
Nu er der ENDELIG godt nyt om vores efterhånden noget slidte spunsvæg. Kommunen har besluttet, at det afsatte fulde beløb er godkendt, og en ny spunsvæg kan nu blive en realitet. Den sidste godkendelse fra Kystdirektoratet forventes i hus i løbet af sommerferien.
Projektets start forsøges planlagt til første uge i oktober, så Harboe Cup kan afvikles på fornuftig og vanlig vis. Det betyder, at det meste af SAS bliver en byggeplads, og at pladsen foran masteskuret bliver spærret for afrigning, når projektet startes. Dertil kommer en række p-pladser som også bliver spærret af.
Når jeg har et lidt bedre overblik, en gang efter sommerferien, vender jeg tilbage med plan for, hvad vi gør med optagning af både, og hvordan adgangen til masteskur bliver. Projektet forventes færdigt i løbet af vinteren.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer
De bedste hilsner
Ulrik
Bestyrelsen
 
OPRÅB om miljøstationen i lystbådehavnen
Kære medlemmer i SAS
Torsdagsholdet må med stor beklagelse konstatere, at affaldssorteringen og især ordensreglerne i miljøstationen ikke overholdes.
Alt for meget affald, som slet ikke hører til i miljøstationen, bliver henkastet i forskellige beholdere, ligesom affald, der skal afleveres i miljøstationen, lægges i de forkerte beholdere. Da der ofte er tale om kemikalieaffald eller andet brandfarligt materiale, er det forbundet med stor risiko for ildløs eller giftige dampe, hvis affaldet lægges i de forkerte beholdere.
SAS er forpligtet til at stille en miljøstation til rådighed i lystbådehavnen, og Slagelse Kommune fører ved regelmæssige kontrolbesøg også tilsyn med, at miljøstationen drives forsvarligt.
Torsdagsholdet er af den klare overbevisning, at det selvfølgelig er havnens mange gæstesejlerne og ikke SAS’s egne medlemmer, der skaber uorden i miljøstationen. Torsdagsholdet opfordrer derfor medlemmerne til at vejlede og hjælpe gæstesejlerne med at benytte miljøstationen i henhold til den skiltning, der er opsat på miljøstationen. Husk i denne forbindelse også at vejlede om, at almindeligt kabys- og skibsaffald skal henkastes i skraldespande og containere ved juniorhusene i havnens modsatte ende.
Skulle det usandsynlige alligevel ske, at egne medlemmer ved et øjebliks ubetænksomhed kommer i tvivl om, hvor affaldet skal afleveres, så vejled og hjælp disse medlemmer på samme måde som vore gæstesejlere. Vi punker selvfølgelig ikke på hinanden, men giver gerne en hjælpende hånd til et medlem, som er forvirret eller er kommet i nød.
Forslag til forbedring af vejledning og skiltning modtages meget gerne.
Fortsat god fornøjelse i lystbådehavnen.
De bedste hilsner
Torsdagsholdet

Aktivitetskalender 2022
Den 23. juni er det Sankt Hans aften. Der er grill kl. 18. og bålet tændes kl. 20. Familien Kongshøj sørger for båltalen.
Den 25. – 26. juni Vejrø tur.
Den 27. – 28. august er der brombærtur. Vejret bestemmer hvorhen.
Den 3. september sejles der Skælcup (Bemærk ændret dato!)
Den 19. nove
mber er der Julefrokost og Bankospil i Multirummet.
Invitationer kommer på hjemmesiden senere.,
SAS har indkøbt briketter og tændvæske til FREDAGSGRILL.
Alle opfordres til at tænde op og invitere på Facebook samt at sætte skiltet frem, så alle er velkomne.
De bedste sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget
 
Skælskør Amatør-Sejlklub har fået sin egen klub-rom 🥃
En god og blød Panama rom til den lidt søde side men, den har også lidt kant.
Rommen har lagret minimum 10 år på gamle Bourbon fade og en rom som alle vil kunne lide.
På rommens etikette kan man læse lidt om klubbens historie, så flasken vil være den perfekte gave eller til at have med i båden.
Vores gode sponsor Slagelse VinKompagni har været behjælpelig med at udvælge de gyldne dråber 😃  Rommen kan købes hos Hovmesteren til kr. 295,- fl (70cl) (MobilePay)

Vi håber I synes om den.
Bestyrelsen
 
HUSK VORES VINSPONSOR SAMT OK
    
%MCEPASTEBIN%

Slagelse Vinkompagni Cup - Onsdagssejladserne 2022

SAS har hermed fornøjelsen at indbyde SAS’s medlemmer samt Skælskør havns medlemmer til onsdagssejlads (Slagelse Vinkompagni Cup) med socialt samvær på vandet og evt. afsluttende fælles spisning i SAS’s klubhus. Har du lyst, men ingen besætning – eller lyst, men ingen båd - så kontakt os og vi finder sammen en løsning, så vi alle kan komme på vandet og få nogle hyggelige, sjove og spændende oplevelser sammen.
NYT: Se hele indbydelsen med kapsejladsbestemmelserne og rettelse af 29. april HER. Rettelsen gælder mærke F.
NYT: Se deltagerliste (opdateret 25. juli), deltagerliste i løb opdateret 25. juli) og banekort.
Med sejlerhilsner fra Onsdagskapsejladsledelsen (Claus, Bjarne og Bjarne)
SENESTE NYT: Resultaterne fra sejladsen den 10. august ligger nu under fanen "Kapsejlads".
Ændring af starttidspunkt! Fra og med den 10. august startes der klokken 18.30. Samtidig er det besluttet, at følgende 3 onsdage i år vil udgøre klubmesterskabet: 10. august, 17. august og 24. august !!!!

 

 

Referat af bestyrelsesmøder

Referatet af bestyrelsesmødet den 14. juni 2022 ligger nu på hjemmesiden under "Om SAS".

Mest for gæstesejlere

Besøg Skælskør Bykontor i Algade 11 og hent information om seværdigheder og begivenheder i Skælskør og omegn.

Hovmesterens hjørne

Hovmesteren har mange gode tilbud. Check hans facebook side
eller hjemmesiden på hovmesterensas.dk.
 
Kontaktoplysninger: Freddie. Tlf. 21797163
Mail: hovmesteren@hotmail.com
Adr. Gammelgade 23, 4230 Skælskør

Sponsorer