NYHEDER:
 
Generalforsamlingen udsættes
Bestyrelsen havde planlagt afholdelse af klubbens Generalforsamling 2021 i marts, men vi må erkende at istedet for en indkaldelse, må vi udsende en udsættelse af denne.Indkaldelse vil naturligvis når tiden kommer, blive udsendt på mail, i aviser og offentliggjort på opslagstavlen i klubhuset med den frist som er angivet i vedtægterne

Søsætning fra parkeringspladsen
Søsætning af bådene på parkeringspladsen er planlagt til lørdag den 17. april og de berørte bådejere bliver som vanligt orienteret af Arne Hansen.

Standerhejsning
Standerhejsningen er også planlagt til lørdag den 17. april kl. 14.00. Standerhejsningen er, som i 2020, afhængig af det på det tidspunkt værende forsamlingsrestriktioner. Når vi kommer tættere på datoen vil vi udsende en (gen)invitation til standerhejsningen.
Vi håber at vi i år kan indbyde sponsorer til Laserjoller og RIB til at deltage i standerhejsningen.
 
OBS OBS OPSLAG FRA DEN KOMMUNALE HAVN
Kære bådejer.
Der er desværre konstateret flere tilfælde af indbrud og hærværk i både på Skælskør havn. Indtil videre drejer det sig om både der står på land på gruspladsen, men omfanget kan være større. Bådejere opfordres derfor til, at tjekke jeres både for besøg af ubudne gæster.
Finder i genstande i eller på jeres både som i ikke kender til, må dette ikke fjernes eller røres. Politiet skal kontaktes, og de vil herefter afhente genstanden til sporsikring.
Alle tilfælde af indbrud og hærværk i bådene skal anmeldes på 114 eller www.politi.dk
Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig. Jeg høre også gerne fra jer hvis I konstaterer indbrud i jeres båd.
Med venlig hilsen
Morten Holst Christensen
Havnefoged
 
SEJLKLUBBENS LOKALER ER LUKKEDE FRA 9. DECEMBER
Vi ønsker alle det bedste og følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger og lukker derfor vores lokaler for resten af året og indtil videre til 17. januar 2021. Såfremt restriktioner forlænges, forlænges lukningen også.

Juniorer og OK sejlere som træner kan maksimalt være 10 ialt på vandet eller på land samtidig, men har tilladelse til at der hentes grej i klublokalerne.

Bestyrelsen
 
OBS! Til TORSDAGSHOLDET!
Set i lyset af den seneste udmelding fra Mette og de andre, med hensyn til smittetal og dermed ændringerne i bl.a. forsamlingsforbuddet til nu 10 personer, vælger vi at holde en lille pause med torsdagsholdet, foreløbig i de 4 uger, som er annonceret i Mettes udmelding!!
Styregruppen
 
BÅDE I VANDET
Såfremt I ønsker at lade båden ligge i vandet gennem vinteren, skal dette aftales med broudvalget og kassereren. Og hvis båden skal ligge i vandet, så sørg for ekstra fortøjninger og hyppig tilsyn af båden og fortøjninger. Vi har desværre haft både, hvor fortøjninger er sprunget i løbet af vinteren, med farlige situationer til følge.
 
OPDATEREDE TAKSTER ER NU PÅ HJEMMESIDEN
Se under fanen "Velkommen". Seneste opdatering 23. januar 2021.
 
HUSK VORES VINSPONSOR
%MCEPASTEBIN%

Slagelse Vinkompagni Cup - Onsdagssejladserne 2020

Slagelse Vinkompagni Cup
 
Efterårets sidste sejlads er afholdt den 2. september. Se resultaterne under fanen "Kapsejlads".
 
 
Se sejladsbestemmelserne HER.
 
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2020 og GF 2020

Begge referater ligger nu på hjemmesiden under "OM SAS".

SAS beskrevet for turister

Skælskør og SAS er med i en turistbeskrivelse fra Campaya
Campaya lejer også sommerhuse ud.
 
 

Hovmesterens hjørne

Hovmesteren har mange gode tilbud. Check hans facebook side
eller hjemmesiden på hovmesterensas.dk.
 
Kontaktoplysninger: Freddie. Tlf. 21797163
Mail: hovmesteren@hotmail.com
Adr. Gammelgade 23, 4230 Skælskør

Sponsorer