/ Maritimt Knudepunkt Slagelse

Maritimt Knudepunkt Slagelse

Skælskør Amatør Sejlklub deltager i Slagelse Kommunes projekt 'Maritimt Knudepunkt Slagelse' - MKS - som blandt andet omfatter alle havne i kommunen.
 
Projektets formål er at sætte fokus på Slagelses store kystlinie, herunder både den erhvervsmæssige anvendelse, den daglige fritidsanvendelse og den turistmæssige betydning nærheden til vandet har for Slagelse Kommune.
 
Skælskør Amatør Sejlklub ønsker som en del af dette projekt, at udvide
lystbådehavnens anvendelse og tiltrækningskraft for såvel sejlklubbens medlemmer og de besøgende der er i sejlklubben. Sejlklubbens historie går tilbage til 1915, hvor fiskerne besluttede at etablere en klub, hvor de i fritiden kunne dyrke lystsejlads. En beslutning som gennem årene har givet unge og ældre mange gode timer på og ved vandet.
 
Sejlklubben har et projekt til udvidelse af kapaciteten, som p.t. er begrænset af antallet af bådpladser. Klubben har altid måttet leve med en lang venteliste til pladser og i takt med at bådene i havnen er blevet større er behovet for flere pladser også vokset. Klubben har også ønske om at forbedre forholdene for juniorerne, gennem et nyt materielrum, ny jollebro og en kran til søsætning af trænernes gummibåde. I projekterne indgår også forbedring og fornyelse af toilet- og badeforholdene, så klubben fortsat kan tilbyde faciliteter som lever
op til brugernes krav. Disse projekter indgår alle i MKS og i en samlet projektgruppe er medlemmerne fra SAS aktive sparringspartnere for kommunen og dennes rådgivere.
 
I forbindelse med MKS gennemfører Slagelse Kommune en undersøgelse af alle havnenes besøgende. Vi opfordrer alle gæster til at deltage i denne undersøgelse, ved at udfylde det korte spørgeskema som ligger i vores klubhus.