KOMMENDE ARRANGEMENTER:
 
Foredrag 28. februar 2018 kl. 19:00 i "det røde pakhus"
Kom og hør det inspirerende foredrag om Ocean Of Hope, sejlturen verden rundt med sclerose ramte som gaster. Læge og sømand Mikkel Anthonisen fortæller den fantastiske historie og om at gøre drømme til virkelighed. Billetter kan købes på: https://harboecup.nemtilmeld.dk/3 
 
NYHEDER:
 
Danske Tursejleres Sommertogt 2017
Onsdag den 7. februar var klubbens medlemmer igen samlet til klubaften i Multirummet.
Henning og Lone viste lysbilleder fra Danske Tursejleres tur i sommeren 2017, hvor de var rundt til havne ved Østersøen.
Aktivitetsudvalget siger tak for et godt og levende fortalt foredrag og vil samtidig minde om forårets sidste klubarrangement, Oceans of hope, som foregår i Det Røde Pakhus.
Se opslaget på hjemmesiden.

OPDATERING AF PLADSREGLEMENTET
Bestyrelsen har opdateret Havne-, ordens og pladsreglementet. Ændringerne vedrører pkt. 12 (vedligehold af båd) og pkt. 16 (venteliste for vinterpladser på land). Det opdaterede pladsreglement ligger på hjemmesiden.
 
Aktivitetsudvalget indbyder til dialog!
Det nuværende aktivitetsudvalg ønsker at fratræde og lade nye og yngre kræfter komme til. Vi har forhørt os flere steder, om der er nogle der kunne tænke sig at videreføre udvalget.
Der har ikke været nogle der har meldt sig, så udvalget vil foreslå en dialog om hvad vi fremadrettet ønsker for vores klub. Se mere på aktivitetsudvalgets side
 
Nyt om Frihavnsordningen
Flere frihavne har på det senere skruet op for "miljøafgiften". Derfor har Skive Søsports Havn, der bestyrer ordningen, besluttet at der maksimalt må opkræves 25 kr. pr. døgn i miljøafgift. Dertil kommer en realistisk afgift for brug af strøm og bad. Se mere på ordningens hjemmeside: www.frihavne.com. Bemærk at eventuelt misbrug af ordningen bedes meddelt til Skive Søsports Havn. Kontaktoplysningerne er i regelsættet.

Ocean of Hope

Kom og hør det inspirerende og intense foredrag om Ocean of Hope. Projektet hvor hvor en besætning af scleroseramte sejler verden rundt. Mikkel Anthonisen fortæller - og her kan du se en lille appetitvækker.
 
Foredraget er den 28. februar i Det røde pakhus. Kl. 19.00 og billetter kan købes her 
 

Generalforsamling den 21. marts!

Sæt allerede nu X i kalenderen ved onsdag den 21. marts kl. 19:00, hvor der er generalforsamling i Det Røde Pakhus. Dagsorden og andet materiale til generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden senest den 6. marts.
 
 

Sejlsportsligaen er slut

Vi byder alle medlemmer og familier velkommen i Slagelse Svømmehal søndag den 4. marts og søndag den 25. marts. Begge dage fra kl. 15.15 til kl. 17.30.
 
Vel mødt - og tag gerne søskende og/eller børnebørn med.

Hovmesterens hjørne

HOVMESTEREN HOLDER VINTERLUKKET - BORTSET FRA EVENTUELLE AFTALTE PRIVATE ARRANGEMENTER.
 
 

Sponsorer