KOMMENDE ARRANGEMENTER:
 
 
Generalforsamling!
Sæt X i kalenderen ved onsdag den 21. marts kl. 19:00, hvor der er generalforsamling i Det Røde Pakhus. Materiale til generalforsamlingen ligger nu på sejlsas.dk under "Referater" (se under "OM SAS" i hovedmenuen).
 
NYHEDER:
 
OPDATERING AF PLADSREGLEMENTET
Bestyrelsen har opdateret Havne-, ordens og pladsreglementet. Ændringerne vedrører pkt. 12 (vedligehold af båd) og pkt. 16 (venteliste for vinterpladser på land). Det opdaterede pladsreglement ligger på hjemmesiden.
 
Aktivitetsudvalget indbyder til dialog!
Det nuværende aktivitetsudvalg ønsker at fratræde og lade nye og yngre kræfter komme til. Vi har forhørt os flere steder, om der er nogle der kunne tænke sig at videreføre udvalget.
Der har ikke været nogle der har meldt sig, så udvalget vil foreslå en dialog om hvad vi fremadrettet ønsker for vores klub. Se mere på aktivitetsudvalgets side
 
Nyt om Frihavnsordningen
Flere frihavne har på det senere skruet op for "miljøafgiften". Derfor har Skive Søsports Havn, der bestyrer ordningen, besluttet at der maksimalt må opkræves 25 kr. pr. døgn i miljøafgift. Dertil kommer en realistisk afgift for brug af strøm og bad. Se mere på ordningens hjemmeside: www.frihavne.com. Bemærk at eventuelt misbrug af ordningen bedes meddelt til Skive Søsports Havn. Kontaktoplysningerne er i regelsættet.
 
NY SPONSOR FOR ONSDAGSSEJLADSEN
Det er med glæde, at bestyrelsen kan præsentere klubbens nye sponsor, Slagelse Vin Kompagni. Slagelse Vin Kompagni sponserer onsdagssejladsen, som derfor nu hedder Slagelse Vin Kompagni Cup. Skælskør Amatør-Sejlklub glæder sig til det kommende samarbejde med Frank Ditmar. Slagelse Vin Kompagni har til huse på Middelfartvej 2, 4200 Slagelse og er altid klar med et godt vintilbud.
På vegne af bestyrelsen
Ulrik Sams
 

Velkommen i svømmehallen!

Vi byder alle medlemmer og familier velkommen i Slagelse Svømmehal søndag den 4. marts og søndag den 25. marts. Begge dage fra kl. 15.15 til kl. 17.30.

Vel mødt - og tag gerne søskende og/eller børnebørn med.
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. februar

 Referatet ligger nu på hjemmesiden under "OM SAS"
 

Hovmesterens hjørne

Klubbens nye hovmester Freddie Ziegler er nu klar til at åbne. Første dag vil være Skærtorsdag den 29. marts, hvor der er frokostbuffet kl. 12-16 og aftenbuffet kl. 17-20:30. Se mere om Påskens åbningstider på hovmesterens facebook side.
 

Sponsorer