Vi har også sejlerskole

Vi kan nu også tilbyde sejlerskole for voksne. Deltagerne får mange timers praktisk sejlads, kombineret med godt humør, hygge og en god indføring i sejlerbegreber og teori.
 
Formål og indhold:
At give kommende sejlere et praktisk kendskab til emner som Sikkerhed, Navigation, Håndtering af båd til søs og i havnemanøvrer. Sejlerskolen giver ikke Duelighedsbevis, men er en indføring i praktiske sejlads og sikkerhed.
Nødvendig teori til Dueligheds prøven kan erhverves ved selvstudie, hvor der henvises til Dansk Sejlunions materiale hertil.

Hvor og hvornår:
I månederne maj, juni, august og første halvdel af september sejles der hver mandag med mødetid kl 17.30 i lystbådehavnen. Forventet afslutning af sejlads inklusiv oprydning er kl 20.30.
Det er muligt at gå på sejlerskolen i 2 år. Hvis man ønsker at fortsætte rykker man bagerst i ventelisten hvis en sådan eksisterer. Dette for at give plads til evt. nye sejlere.

Udstyr:
Der sejles i en Senorita Helmsman, Skærgårdskrydser, Dufour 34 og i Albin Ballad.
Men vi har også mulighed for at tage en tur i klubbens sportsbåde SB20.

Pris:
Betaling er først nødvendig, hvis man efter første gang ønsker at fortsætte.
Obligatorisk medlemskab af Skælskør Amatør Sejlklub 750 kr. pr. år.
Sejlerskole 900 kr. pr. år.

Forudsætninger:
Det anbefales at tegne en privat fritids ulykke forsikring, selvom det normalt ikke giver de store skrammer at sejle. Der kræves fodtøj, som ikke sætter mærker på både og et billigt regnsæt er nok at starte med.
Der sejles altid med svømme- eller redningsvest. Såfremt du ikke selv har en, kan denne lånes.

Sejlerskole

Sejlerskolen 2017 er på vandet!
 
Så er sejlerskolen igang. vi er 14 glade og forventningsfulde elever og 6 instruktører. Vi sejler i år Dufour 34 – Tur 84 – Luffe 37 – Nordisk Familiebåd og Dehler 34.

Bådejerne, instruktører såvel som elever, har knoklet for at få bådene klar til 1.maj, som var vores første aften. Vi startede med kaffe og en hyggelig snak i multirummet, fik fordelt os på bådene og gik derefter ombord for at se på grejet.

Vi har startet koldt, men håber på en fantastisk sommer med gode sejladser.
 
Årgang 2017
De sidste forberedelser: Rune til tops.
 
 
 

En god og hyggelig sejlerskole–sæson er afsluttet

I sejlerskolen er deltagerne kommet omkring mange emner og undervisningsmetoderne har været meget forskellige. Deltagerne har tørsejlet på søkort i multirummet og på vandet har vi øvet mand over bord, havnemanøvrer, opankring samt trænet navigation ved hjælp af kompas, navigator og selvfølgelig de gammeldags - men altid pålidelige uanset strøm ombord eller ej – søkort.

Årets natsejlads gik til Agersø og her blev der øvet navigation ved fyr samt læsning af lanterner. 5 både har deltaget og der har været i alt 13 elever, som alle har deltaget med stor interesse og højt humør.

Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med grillhygge, og som altid havde vores trofaste grillmester Kai-Ole Mortensen sørget for, at grillen var varm til vi kom på land og vi havde en hyggelig afslutning.

Sæson 2016 starter med fuldt hold

Det er en glæde at sæsonen 2016 starter med fuldt hold på 5 både. Det viser at interessen for at sejle i Skælskør er voksende og tegner godt for vores klub.
 
Der sejles mandage i 3*Albin Ballad, 1* Senorita Helmsman og 1*Skærgårdskrydser.
 

Succes for sejlerskolen


Vi har igennem 2015 igen haft en rigtig aktiv og populær sejlerskole, med Mads Brokhuus og Jesper Bjerge Christensen som de drivende kræfter og flittige instruktører.

Eleverne har hver mandag haft stor glæde af de ugentlige sejladser, med efterfølgende social hygge og spisning. Der øvet alt fra knob, havnemanøvrer og trim til natsejlads. Natsejladsen foregik i starten af august, hvor deltagerne sejlede efter fyrlinier og oplevede Storebælt og vores omgivende vand efter mørkets frembrud.

Der er etableret venteliste og der arbejdes på at få flere både og instruktører med på holdet. En god succes er genskabt og deltagerne tager af og til billeder som kan ses på Sejlerskolens side

Sejlerskolen er godt igang

Så er sejlerskolen igang. Mads og Jesper har 6 elever, som er fordelt med 3 i hver båd. Der er stor interesse fra eleverne og det går rigtigt godt. Tredie tur bød på regn og blæst, men som erfarne sejlere, var humøret i top og alle suger til sig af ny viden.
 
 

Kontakt

Henvendelse til
 
Sejlerskoleleder
Jesper Bjerge Christensen
Telefon 9356 7740
mail fam@bjergec.dk
 
Instruktører:
 
Jesper Bjerge Christensen
T 9356 7740
M fam@bjergec.dk
 
Bjarne Levin
T 4055 1446
 
Ole Christensen
T 40123104
 
Klaus Johansen
29624562
 
Torben Rygaard
T 20426433
 
Tilmelding Sejlerskole