Om SAS / Ordet er frit - ordet er dit

Ordet er frit - ordet er dit

Dette er SAS's debatforum. Meningen er at klubben også her kan have et åbent forum, hvor vi kan drøfte ting eller komme med ideer til vores klub.
 
Forumet er dog ikke tænke til mudderkastning medlemmerne imellem endsige mellem eller fra ikke-medlemmer. Useriøse indlæg eller indlæg med stødende indhold vil blive fjernet af administrator. Alle opfordres til at holde tonen ren.
 
God debat.
 
Skriv besked...
Ellundore
05/10-2019
Fluoxetine 40mg Over Night How Much Cialis Can I Take At One Time Comprar Viagra Generica Foros [url=http://cialcost.com]canadian pharmacy cialis 20mg[/url] Priligy Valor Synthroid Samples Brand Cialis Online No Prescription
Jørgen Gram
26/03-2019
Jeg er også en af de glade brugere af FH ordning som i nogle tilfælde gør at man kommer rundt i havne man normalt ikke ville besøge. Når jeg snakker med sejlere i Københavns mange frihavne husker de Skælskør for deres lange fjord, men De sejler ind og lægger til i Frihavnen fordi at de vil spare penge og opleve området i nogle dage. Derfor tror jeg at vi vil miste en hel del besøg når vi ikke længere er FH havn. Jeg nyder også mange Svenske FH og ved at jeg som pensionist vil bruge FH meget mere pga lange sejlture og færre penge at leve for. Jeg synes at det er dejligt at være i en klub som der har tilbud til alle sejlere - klubbåde til kapsejlads - stor ungdoms afdeling og FH til tursejlerne. Jeg synes det er ærgeligt hvis FH bliver nedstemt på en generalforsamling fordi at dem der har tid til at deltage tror at klubben får en bedre økonomi og at De så kan undgå forhøjet klub kontingent/havne leje - Som er meget lav. Bedste hilsner Jørgen Gram Elfa plads 73.
Wilhelm Joost
23/03-2019
Frihavnsordning Dagsordenspunkt til SAS Generalforsamling 27.-3.-2019 Kære bestyrelse! Forslaget er jo en direkte opfordring til klubbens aktive pensionister-langtidssejlerne- til , at blive hjemme. Det kan vi så gøre, men så er der ingen grønne pladser, som kan tilbydes gæstesejlere, og så kommer der slet ingen penge til klubben-Tillykke med det. Jeg har lært matematik i mine unge dage.Hvis man skal nøjes med at betale max. 1/3 af den normale gæstepris, kan man overnatte 3 nætter for 1 nats pris.Det er en god deal, og det vil jeg gerne udlåne den plads, jeg har betalt for , til FH gæster. Vi kan hæve vores FH gebyr til 1/3 af 130(2019)til 42 kr ( ingen problem med mobile pay) Det giver en indtægt på 12x276 = 3.312 kr Bestyrelsen forestiller sig at der vil blive 100 færre overnatninger når vi melder os ud. Jeg tror der kommer væsentlig færre overnatninger, for vi er i skarp konkurrence med Morten i den kommunale havn. Jeg tror at der kommer mindst 150 færre gæster efter en udmeldelse af FH. Dvs. 50 x 130 = 6.500 kr mindre end bestyrelsens antagelse. NSK har opsagt venskabsaftalen med os og Nykøbing.De skal fremover betale fuld pris eller de giver fremover plads til fuldprisbetalere. Det kan nemt blive til et beløb på 2.000 kr , når man tænker på hvor mange NSK ere der kommer til drengerøvsaften. Mit regnskab viser nu , at en forbliven i FH-ordningen intet koster for klubben. Mine tal 3.312 +2000 = 5312kr Bestyrelsens forslag nedjusteret med 50 overnatninger bliver 11.754- 6500 =5254 kr Dertil kommer at mange gæster giver liv i klubben- De deltager i fredagsgrillaftenerne Deltager som hovmesterens gæster Lars Ellegaards Turistinfo bliver brugt mere Cyklerne bliver brugt mere Med andre ord, gæsterne bidrager med en stor socialgevinst som hurtigt får bestyrelsens tal til at blive røde tal. Men nu kommer det værste.-Bestyrelsen skriver: “Omvendt vil de medlemmer som anvender frihavnsordningen skulle betale en LIDT højere pris i de havne der besøges. En forskel som må forventes at blive mindre med den nye ordning/regelsæt”. Den sidste sætning forstår jeg simpelthen ikke. Jeg har i mine matematiktimer lært at jo større den normale gæstepris er jo større bliver 2/3 delen (besparelsen) også. Jeg er skuffet over, og nærmest grædefærdig over, at bestyrelsen ikke ved, at vi har mange aktive pensionister, der gerne sejler, og gerne sejler til havne der ligger længere væk og hvor man kan spare penge. Andrea og jeg har haft 82 overnatninger i 2018 hvoraf de 38 var FH havne. Hvis vi tager udgangspunkt i vores normale gæstepris koster udmeldelsen for os -bare 1 båd- 38x2/3x130 =3.293 kr Jeg har ikke svært ved at antage at vores medlemmer overnatter i mindst lige så mange FH havne som FH erne overnatter hos os. Dvs 276x2/3x130 = 23.920 kr. skal bådejerne i SAS havnen betale efter en udmeldelse, uden at der kan eftervises en nævneværdig gevinst. Jeg er skuffet over at det er bestyrelsen , der kommer med dette forslag. For efter vedtægternes §11 skal bestyrelsen repræsentere klubben i alle forhold, altså også sørge for at aktive pensionister trives vel. Derfor kære bestyrelse lad os aktive pensionistsejlere sejle videre med FH- ordningen.Tænk lidt mere på os pensionister der jo i øvrigt også er aktive med torsdagsaktiviteterne. Jeg vil anmode bestyrelsen om at trække forslaget. Det giver kun unødig ravage og uro i klubben og hos vore gæster. Tak Wilhelm Joost
Flemming Larsen
21/03-2019
Følgende omhandler SAS bestyrelses forslag til Generalforsamlingen ang. Udmeldelse af Frihavnsordningen. Sejlklubbens bestyrelse skal i henhold til vedtægter varetage alle medlemmers interesser. Bestyrelsens forslag til GF vedr. udmeldelse af FH efterlader en gruppe af medlemmer i stikken, og tjener ikke nogens interesser. Den efterhånden større gruppe af ældre passionerede sejlere, der har gode, sikre og havgående fartøjer, har tid og lyst til at sejle i dem, gerne sejler lange ture og holder af at besøge nye og fremmede havne, ja - de er flittige brugere af FH. FH bygger på den sunde tanke, at vi, der er medlemmer af FH, kan bytte den plads, som vi har betalt for i vores havn, med en tilsvarende plads i en anden frihavn. En smuk og rar ordning, der også økonomisk motiverer til at komme på vandet og besøge andre havne. Når bestyrelsen udregner en forventet merindtægt ved udmeldelse på kr. 11.750, så er det jo disse aktive sejlere, der kommer til at betale det, og mere til, i form af højere havnepenge i de ellers frie havne. Dette negligerer bestyrelsen ved at kalde det for “en lidt højere” omkostning for disse SAS-medlemmer. Eksempel: Gitte og jeg i vores sejlbåd havde i 2018 80 overnatninger i fremmede havne, 26 af disse var frihavne, hvor vi i gennemsnit sparer 125 kr. eller i alt kr. 3250. Jeg kender navn på et andet passioneret sejlerpar, der har haft en tilsvarende besparelse. Hvis vi to både med besætning skal besøge tilsvarende havne i den nye sæson skal vi alene betale over halvdelen af den forventede merindtægt - det kan da ikke passe! - og hvad med resten af denne gruppe, tilsammen kommer vi til at afholde omkostninger for langt over denne forventede mindre indtægt. Vi kan i denne forbindelse lave et hav af økonomiske beregninger, men det behøver ikke være så svært. Det er os aktive sejlere, der har tid og overskud til at sejle, og derfor bruger FH, der kommer til at betale for udmeldelsen. Vi betaler gerne for at komme på vandet og for at kunne gå i land i fremmede havne, ligesom vi gerne betaler for andre aktiviteter, der kendetegner vores driftsikre og aktive forening, herunder ungdomsarbejde, aktivitetsarbejde osv. Disse omkostninger er kendetegnet ved at være fordelt på fællesskabet og ikke som ved udmeldelse af FH af en, set i denne sammenhæng, forholdsvis lille gruppe medlemmer. I dette forår er der etableret et samarbejde omkring vedligeholdelse og drift af foreningens bygninger og andre aktiver. Det er igen den føromtalte gruppe af ældre aktive medlemmer, der bakker op om et godt initiativ, påtager sig frivillig foreningsarbejde og på denne måde holder styr i omkostningerne. Vi gør det med glæde og forlanger ikke meget, - men vi forventer heller ikke utak!! Kære bestyrelse, stik lige en finger i jorden og undersøg hvad der rører sig i vores forening. Overvej dette forslag igen, det kan trækkes tilbage lige indtil vi skal stemme. Og i øvrigt, - hvad så om det virkelig indebærer en mindre indtjening på gæstesejlere at være medlem af FH. Det er da småpenge i forhold til at have god stemning og glade medlemmer Med sejlerhilsen Flemming Vincentz Larsen Bro 2 – plads 46
Lajla Stahrenberg
08/04-2018
Til orientering for de som vil vide hvad der sker med Peets båd, kan jeg oplyse at den er købt af den tidligere havnehøker på Femø, Bo Brøchner-Nielsen og den vil fremtidig ligge på Femø