Om SAS / Ordet er frit - ordet er dit

Ordet er frit - ordet er dit

Dette er SAS's debatforum. Meningen er at klubben også her kan have et åbent forum, hvor vi kan drøfte ting eller komme med ideer til vores klub.
 
Forumet er dog ikke tænke til mudderkastning medlemmerne imellem endsige mellem eller fra ikke-medlemmer. Useriøse indlæg eller indlæg med stødende indhold vil blive fjernet af administrator. Alle opfordres til at holde tonen ren.
 
God debat.
 
Skriv besked...
Flemming Larsen
21/03-2019
Følgende omhandler SAS bestyrelses forslag til Generalforsamlingen ang. Udmeldelse af Frihavnsordningen. Sejlklubbens bestyrelse skal i henhold til vedtægter varetage alle medlemmers interesser. Bestyrelsens forslag til GF vedr. udmeldelse af FH efterlader en gruppe af medlemmer i stikken, og tjener ikke nogens interesser. Den efterhånden større gruppe af ældre passionerede sejlere, der har gode, sikre og havgående fartøjer, har tid og lyst til at sejle i dem, gerne sejler lange ture og holder af at besøge nye og fremmede havne, ja - de er flittige brugere af FH. FH bygger på den sunde tanke, at vi, der er medlemmer af FH, kan bytte den plads, som vi har betalt for i vores havn, med en tilsvarende plads i en anden frihavn. En smuk og rar ordning, der også økonomisk motiverer til at komme på vandet og besøge andre havne. Når bestyrelsen udregner en forventet merindtægt ved udmeldelse på kr. 11.750, så er det jo disse aktive sejlere, der kommer til at betale det, og mere til, i form af højere havnepenge i de ellers frie havne. Dette negligerer bestyrelsen ved at kalde det for “en lidt højere” omkostning for disse SAS-medlemmer. Eksempel: Gitte og jeg i vores sejlbåd havde i 2018 80 overnatninger i fremmede havne, 26 af disse var frihavne, hvor vi i gennemsnit sparer 125 kr. eller i alt kr. 3250. Jeg kender navn på et andet passioneret sejlerpar, der har haft en tilsvarende besparelse. Hvis vi to både med besætning skal besøge tilsvarende havne i den nye sæson skal vi alene betale over halvdelen af den forventede merindtægt - det kan da ikke passe! - og hvad med resten af denne gruppe, tilsammen kommer vi til at afholde omkostninger for langt over denne forventede mindre indtægt. Vi kan i denne forbindelse lave et hav af økonomiske beregninger, men det behøver ikke være så svært. Det er os aktive sejlere, der har tid og overskud til at sejle, og derfor bruger FH, der kommer til at betale for udmeldelsen. Vi betaler gerne for at komme på vandet og for at kunne gå i land i fremmede havne, ligesom vi gerne betaler for andre aktiviteter, der kendetegner vores driftsikre og aktive forening, herunder ungdomsarbejde, aktivitetsarbejde osv. Disse omkostninger er kendetegnet ved at være fordelt på fællesskabet og ikke som ved udmeldelse af FH af en, set i denne sammenhæng, forholdsvis lille gruppe medlemmer. I dette forår er der etableret et samarbejde omkring vedligeholdelse og drift af foreningens bygninger og andre aktiver. Det er igen den føromtalte gruppe af ældre aktive medlemmer, der bakker op om et godt initiativ, påtager sig frivillig foreningsarbejde og på denne måde holder styr i omkostningerne. Vi gør det med glæde og forlanger ikke meget, - men vi forventer heller ikke utak!! Kære bestyrelse, stik lige en finger i jorden og undersøg hvad der rører sig i vores forening. Overvej dette forslag igen, det kan trækkes tilbage lige indtil vi skal stemme. Og i øvrigt, - hvad så om det virkelig indebærer en mindre indtjening på gæstesejlere at være medlem af FH. Det er da småpenge i forhold til at have god stemning og glade medlemmer Med sejlerhilsen Flemming Vincentz Larsen Bro 2 – plads 46
Lajla Stahrenberg
08/04-2018
Til orientering for de som vil vide hvad der sker med Peets båd, kan jeg oplyse at den er købt af den tidligere havnehøker på Femø, Bo Brøchner-Nielsen og den vil fremtidig ligge på Femø